Nastavení refundací

Pokud používáte Retino Manager, můžete zadávat hromadné příkazy k úhradě a efektivně refudovat zákazníky přímo z Retina. Nejprve je ovšem nutné Refundace nastavit.

V nastavení Retina (https://app.retino.com/settings/refunds/) zvolte „Přidat další účet“ a vyplňte tyto pole:

Číslo bankovního účtu – číslo vašeho účtu, ze kterého budou platby odcházet. Zadávejte včetně „/“ a kódu banky (např. 2501245478/2010).

Posun splatnosti (dny) – zadejte počet dní. Při generování platebních příkazů tento počet dní přidáme k aktuálnímu datu. Když vyplníte 0, budou mít příkazy jako datum provedení aktuální datum – zde je důležité poznamenat, že banky většinou neumí zpracovat příkazy s datem provedení v minulosti, a proto, pokud tam vyplníte 0, musíte ještě ten den v bance příkazy potvrdit.

Vlastní pole bankovního účtu klienta – zde vyberete pole, do kterého zákazníci v Retino Portálu vyplňují své číslo účtu, a ze kterého se bude číslo bankovního účtu automaticky vyplňovat do administrace refundací. Nejprve je ale nutné přidat pole „Bankovní účet“ do konkrétního typu případu (např. „Vratka“), aby se pole zákazníkům zobrazovalo a mohli jej tak vyplňit. V nastavení formuláře najdete u každého typu případu v levém dolním rohu pod tlačítkem Upravit formulář“ přednastavená pole. Do formuláře můžete přidat další pole, což lze učinit tak, že při úpravě formuláře zvolíte monžnost „Přidat blok“ a vyberete něktré z nabízených polí. Zde vyberete pole „Bankovní účet“.

API token Fio banky – pokud chcete rychle přenášet platby do Fiobanky (nemusíte tedy stahovat ABO soubor s příkazy a následně jej nahrávat do vašeho internetovéh bankovnictví), vyplňte do tohoto pole token, který vygenerujete ve Fio internetbankingu:

> Informace o účtu > Správa účtu přes API > Nastavení API > Přidat nový token

Token musí mít práva „Sledovat účet a zadávat platební příkazy a inkasa“, na pojmenování nezáleží. Pokud nevyplníte token Fiobanky, Retino nebude schopné propisovat příkazy přímo do Fiobanky, ale stále bude schopné generovat ABO soubory, které lze nahrát v libovolném internetbankingu (např. Fiobanka > Poslat peníze > Import plateb a inkas).


Jakmile budete mít Refundace nastavené, můžete na detailu případu kliknout na tlačítko Refundace a vytvořit „požadavek na refundaci“.

Požadavek v tento moment ještě není odeslaný do banky. Uvidíte je uložené v nastevení Refundací, kde se veškeré požadavky na refundace skladují v zásobníku „Nezpracované refundace“.

> Nastavení > Refundace (https://app.retino.com/settings/refunds/

Zde můžete refundace na jeden klik odeslat do Fio banky (objeví se v příkazech k podpisu), nebo je můžete stáhnout jako ABO soubor a nahrát do jakékoli jiné české banky.

Pro odeslání prostředků je vždy nutné přihlásit se do internetového bankovnictví a hromadný příkaz k úhradě autorizovat.


Máte dotaz? Napište nám na support@retino.com.

Jste připraveni začít?

Vytvořte si svůj účet zdarma.