Marketplace
Dodavatelské reklamace

Dodavatelské reklamace

V rámci našeho Marketplace máte možnost aktivovat si doplněk Dodavatelské reklamace.

Tento doplněk umožňuje:

  • Zakládat dodavatelské reklamace shromažďující zákaznické reklamace s následným exportem dokumentu pro dodavatele.
  • Zakládat skladové reklamace i bez zákaznických reklamací a využívat napojení na produktový feed, více informací na Retino Products XML feed.

Jak dodavatelské reklamace aktivovat?

Dodavatelské reklamace aktivujete jako doplněk v Marketplace. Po aktivaci se přidá mezi nainstalované doplňky a na detailu případu se pod kontextovou nabídkou objeví nová akce Dodavatelská reklamace.

Založení dodavatelské reklamace

Po kliknutí na akci máte možnost buď vytvořit novou dodavatelskou reklamaci s následným vyplněním informací o dodavateli, nebo přidat případ k již existující dodavatelské reklamaci.

Díky tomu máte možnost postupně shromažďovat produkty do jedné reklamace a v požadovaný moment reklamaci podstoupit dodavateli.

Mapování vlastních polí

V rámci nastavení doplňku máte možnost nastavit mapování (propisování) polí z detailu případu do dodavatelské reklamace. Hodnoty lze propisovat do polí Popis závady a Navrhované řešení.

Propojení zákaznické a dodavatelské reklamace

Přímo na detailu případu máte možnost vidět propojení zákaznické a dodavatelské reklamace. Na detailu zákaznické reklamace tedy vidíte, zdali je součástí dodavatelské reklamace. Na detailu dodavatelské reklamace zase vidíte, jaké všechny zákaznické reklamace jsou její součástí.

Odeslání reklamace dodavateli

Jakmile se rozhodnete dodavatelskou reklamaci předat dodavateli, na záložce Dokumenty máte možnost vygenerovat si dokument, jehož součástí budou veškeré potřebné informace a reklamace.

Filtrování zboží v dodavatelských reklamacích

Pod položkou Produkty máte možnost filtrovat produkty, které jsou součástí nějaké dodavatelské reklamace.

Skladové reklamace

Doplněk vám umožňuje také zakládat skladové reklamace, tedy reklamace zboží, u kterého jste zjistili nedostatky již na skladě před odesláním zboží zákazníkovi. Při zakládání případu stačí zvolit typ případu Dodavatelská reklamace.

Pro zjednodušení tvorby skladových reklamací Retino potřebuje znát produkty nabízené vaším e-shopem. K tomu slouží Retino Products XML feed. V případě platformy Shoptet se produkty synchronizují již automaticky přes API.

Pro vyhledání produktu pak stačí pouze zadat alespoň 3 znaky, na základě kterých chcete produkt hledat. Pak už stačí pouze kliknout na tlačítko a produkt se přidá do reklamace.

Skladovou reklamaci tak dokážete založit velmi rychle a efektivně. Také v tomto případě máte následně možnost vyexportovat dokument přímo pro dodavatele.


Máte dotaz? Napište nám na support@retino.com.

Tohle je Sparta Retino. A měli byste ho zkusit.

Myslíme si, že se vám bude líbit. Ale chápeme, že náš názor nebude úplně objektivní. Proto můžete všechny funkce Retina vyzkoušet na 14 dní zdarma.

App screenshot