Srovnání: jak se změnil přístup českých e-shopů k procesu vracení za poslední 3 roky?

V předchozím článku jsme se detailně zaměřili na výsledku našeho již druhého Velkého testu vracení, který jsme udělali v období Vánoc 2021. Díky datům z předchozího testu, který jsme uskutečnili v roce 2019, máme nyní vzácnou příležitost porovnat, jak se změnil přístup české e-commerce k procesu vracení a jak si vede v jednotlivých hodnocených kategoriích, jako je například komunikace, nebo rychlost refundace.

Pojďme na to…

Průměrný čas doručení v testu z roku 2019 byl 52 hodin, zatímco v roce 2021 to bylo 70 hodin. Tento údaj však musíme brát s rezervou, protože tentokrát jsme e-shopy prověřovali v té největší zátěži, tedy nikoliv v letních měsících, ale v prosinci a lednu. 

Jak se změnil přístup k obdarovávání zákazníků? V předchozím testu jsme našli nějakou drobnost v 6 případech (20 %), nyní nás obdarovalo celkem 10 e-shopů (26 %). 

Pokud jde o dopravu zboží k zákazníkovi, pozorujeme u českých e-shopů mírný progres. Zatímco v roce 2019 nám dopravu zdarma nabídlo pouze Aboutyou.cz (3 %), letos nám ji nabídly hned 3 e-shopy: Aboutyou.cz, Zalando.cz a Flagranti.cz (8 %). 

Pokud jde o komunikaci, zaznamenávali jsme 3 hlavní ukazatele: potvrzení odstoupení, potvrzení přijetí na sklad a potvrzení vyřešení případu. Když zákazník založí vratku, je žádoucí, aby mu e-shop dal vědět, že jeho případ eviduje. V 2019 nám potvrdilo odstoupení 33 % e-shopů, letos to vylepšily na 41 %. Přijetí zásilky na sklad nám v minulém testu potvrdilo 50 % testovaných e-shopů, v roce 2021 to bylo o 4 % více. Zprávu o vyřešení případu jsme obdrželi v předchozím testu od 37 % a letos v této metrice pozorujeme velký skok na celých 80 %. 

Výrazné zlepšení nastalo u české e-commerce v oblasti proplácení zpětné dopravy. Zatímco v roce 2019 hradilo zákazníkům zpětnou dopravu pouhých 17 % testovaných e-shopů, o 3 roky později je to 31 %.

V průměrné době refundace si e-shopy v letošním testu nepolepšily. Od momentu odeslání zásilky až po přijetí částky na účet jsme v předchozím testu museli čekat 7 dní, nyní to bylo 10 dní.

Srování v číslech

Metrika2019 2021
průměrný čas doručení2,16 dnů (52 hodin)2,92 dnů (70 hodin)
Doprava zdarma1/30 (3,3 %)3/39 (7,7 %)
info o odstoupení v balíku 7/30 (2 3% )8/39 20 %
průměrný čas odstoupeníN/A7,2 minut
potvrzení o odstoupení 10/30 (33 %)16/39 (41 %)
Potvrzení přijetí na sklad15/30 (50 %)21/39 (54 %)
Potvrzení vyřešení11/30 (36,7 %)31/39 (79,5 %)
Plná/částečná refundace dopravy zboží26/30 (86,7 %)33/39 (84,6 %)
Proplacení zpětné dopravy 5/30 (16,7 %)12/39 (30,8 %)
Průměrná doba refundace7,2 dnů10,1 dnů 

Jaké z toho vyplývají trendy a co se bude dít do budoucna?

Pokud jde o dopravu zboží k zákazníkovi, pozorujeme u českých e-shopů mírný progres. Zatímco v roce 2019 nám dopravu zdarma nabídlo pouze Aboutyou.cz, letos nám ji nabídly hned 3 e-shopy: Aboutyou.cz, Zalando.cz a Flagranti.cz. Jedná se sice pouze o 5 % nárůst, avšak můžeme vidět, že k e-shopu Aboutyou.cz se již připojil další módní velikán. Lze tedy očekávat, že aby jim mohly obchody s módou do budoucna konkurovat, bude se trend zasílání zboží zdarma v tomto odvětví dál šířit.

Z našich dat vyplývá, že české e-shopy vidí smysl ve zlepšování komunikace se zákazníkem, kdy je průběžně informován o stavu jeho případu. Tímto přístupem získávají obě strany. Zákazník je v klidu, že jeho vratce se někdo věnuje, a e-shop nemá zákaznickou linku přehlcenou dotazy na vratky a reklamace. Zde můžeme v porovnání s rokem 2019 pozorovat zlepšení o 5 5%.

Velký progres můžeme vidět také v míře proplácení zpětné dopravy, která se za poslední 3 roky zvedla ze 17 % na 31 %. Mnoho e-shopů již vnímá důležitost trendu, který je v zahraničí standardem, a to co nejvíce zákazníkovi proces vracení usnadnit. Je patrné, že česká e-commerce již nevidí vracejícího zákazníka jako něco nepříjemného, ale jako příležitost udělat pro něj něco navíc. Z průzkumů totiž vyplývá, že zákazníci, kteří vracejí nejčastěji, také nejčastěji nakupují. Tento přístup v nahlížení na vracejícího zákazníka si plně osvojil e-shop Aboutyou.cz, který proces vracení dotáhl k dokonalosti. Zákazníkovi stačí jen přiložit již vyplněný formulář, který nalezne v balíku, a nalepit PPL štítek. V odvětvích s velkou konkurencí zákazník raději upřednostní e-shop, který pro něj udělá něco navíc. Na základě těchto dat tedy můžeme předpokládat, že tento trend do budoucna poroste a politiku hrazení zpětné dopravy si osvojí i další e-shopy.

Ačkoli v komunikaci a hrazení zpětné dopravy je znát viditelný progres, v našem srovnání můžeme pozorovat také klesající trendy. V oblasti refundací si česká e-commerce scéna nepolepšila. Ze 7 dnů se doba mezi odesláním zásilky a přijetím refundace prodloužila o 3 dny. V roce 2019 nám refundovalo plnou částku (včetně nákladů na dopravu zboží směrem k nám, na které máme ze zákona nárok) celkem 87 %, zatímco letos je to o 2 % méně. V roce 2021 bylo také menší procento e-shopů, které přiložilo informace o postupu odstoupení od kupní smlouvy do balíku (o 3 % méně). Museli jsme se také překvapivě potýkat s větší mírou nešvaru, kdy nám e-shop neuhradil náklady na dopravu zboží (nárůst o 2 %). Budeme nyní s napětím sledovat, jak se situace vyvine v příštích letech.

Tohle je Sparta Retino. A měli byste ho zkusit.

Myslíme si, že se vám bude líbit. Ale chápeme, že náš názor nebude úplně objektivní. Proto můžete všechny funkce Retina vyzkoušet na 14 dní zdarma.

App screenshot